Alojzije Stepinac osuđen na 16 godina zatvora i prisilnog rada

Zagrebački nadbiskup, danas blaženi, Alojzije Stepinac, tijekom Drugog svjetskog rata prosvjedovao je protiv provedbe nacističkih zakona i osuđivao svaku diskriminaciju; rasnu, nacionalnu i vjersku. Nakon dolaska komunista na vlast, odbio je odvajanje Katoličke Crkve u Hrvatskoj od Vatikana. U montiranom procesu, 11. listopada 1946. godine, osuđen je na 16 godina zatvora i prisilnog rada te petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava. Pet godina proveo je u zatvoru u Lepoglavi, a od kraja 1951. do svoje smrti, 10. veljače 1960., u kućnom pritvoru u Krašiću. Papa Pio XII. imenovao ga je kardinalom 1952. godine. Blaženim ga je proglasio papa Ivan Pavao II., 3. listopada 1998. godine, za vrijeme svog drugog posjeta Hrvatskoj.