Započeo Drugi vatikanski koncil

Drugi vatikanski koncil svečano je otvorio papa Ivan XXIII. 11. listopada 1962. godine. Koncil je proveden u četiri zasjedanja, održanih u brodu Bazilike sv. Petra, i objavio je četiri zakonika, devet dekreta i tri deklaracije. Budući da je to posljednji održani koncil Katoličke crkve, njegove odredbe važe i danas za katoličke vjernike. Papa Ivan XXIII. preminuo je prije kraja koncila koji je nadalje vodio papa Pavao VI.. Koncil je zaključen 1965. godine.